JOGI SZOLGÁLTATÁSAINK

ÍRJON NEKÜNK

Üzenetére írásban válaszolunk és igény esetén időpontot egyeztetünk egy személyes vagy online konzultációra.
Az első konzultáció ingyenes.

ÁLLANDÓ JOGI KÉPVISELET

A legizgalmasabb kihívások közé tartozik egy vállalat tevékenységének, működésének, az adott piaci szegmens szabályainak megismerése, a jellemző jogi kérdések és problémák feltérképezése, majd hatékony megoldása.

Az állandó jogi képviselet kiterjed a vállalat működése során alkalmazott szerződések előkészítésére, véleményezésére, tárgyalására, a társasági jogi feladatok ellátására, a munkajogi környezet kialakítására és karbantartására, a működés során felmerülő változatos kérdések megválaszolására és a jogviták rendezésére.

KERESKEDELMI JOG

Segítünk eligazodni a kereskedelmi jog szerteágazó, sokszínű területén, tanácsot adunk, szerződéseket készítünk és véleményezünk; elemezzük és összegezzük a kereskedelmi ötletek és célok megvalósításához szükséges jogi környezetet és feltételeket.

KERESKEDELMI JOG

Segítünk eligazodni a kereskedelmi jog szerteágazó, sokszínű területén, tanácsot adunk, szerződéseket készítünk és véleményezünk; elemezzük és összegezzük a kereskedelmi ötletek és célok megvalósításához szükséges jogi környezetet és feltételeket.

MUNKAJOG

A született magánzók kivételével munkajogi kérdések szinte minden ember életében előfordulnak. Az emberek többsége munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban végzi mindennapi munkáját. Munkavállalóként számos olyan helyzet adódhat, amikor ügyvédi segítségre van szükség: munkahelyváltáskor az új munkaszerződés átnézése; munkaviszony megszüntetésekor annak ellenőrzése, hogy a munkaáltató teljesíti-e kötelezettségeit; munkaidőt, munkabért, juttatásokat érintő vita esetén annak tisztázása, hogy pontosan milyen jogok illetik meg a munkavállalót.

Munkáltatóként talán még ennél is fontosabb, hogy egyértelmű és világos szabályrendszer alapján, a munkavállalók számára is kiszámítható mederben haladjon a munka. Minden vállalat sikerének az érte dolgozók mentális és fizikai jólléte az alapja, akik csapatként, szükségtelen viták és feszültségek nélkül, azonos szabályok és bánásmód mellett tehetik a dolgukat. Ehhez szükséges egy átgondolt, egységes munkaszerződés- és szabályzatrendszer (munkaszerződés, munkaköri leírás, munkarend, home office, juttatások, bónusz, szabadság, tanulmányok, cafeteria, stb.), és ha mégis vitára kerülne sor, első lépésként mediáció, ha pedig szükséges, fair de határozott fellépés egy munkaügyi perben.  

INGATLANJOG

Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az emberek életében kiemelkedő szerepe van az ingatlannak. Míg más országokban általános, hogy az állampolgárok jelentős hányada egész élete során nem rendelkezik saját ingatlannal, Magyarországon hagyományosan és jellemzően a legfőbb cél és a legértékesebb vagyontárgy a saját ház vagy lakás. Az ingatlannal kapcsolatos döntések – legyen szó eladásról, vételről, bérbeadásról, bérlésről vagy akár ajándékozásról – nagy jelentőségű, általában hosszú távon meghatározó következményekkel járnak, ezért fontos, hogy biztonságos, minden fontos részletre kiterjedő szerződés alapozza meg ezeket az ügyleteket.

Ingatlanjogi praxisunk kiterjed adásvételi, bérleti, opciós, ajándékozási, haszonélvezettel kapcsolatos vagy biztosítéki szerződések készítésére, véleményezésére, tárgyalására, és a kapcsolódó hivatali vagy hatósági ügyek képviseletére.

INGATLANJOG

Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon az emberek életében kiemelkedő szerepe van az ingatlannak. Míg más országokban általános, hogy az állampolgárok jelentős hányada egész élete során nem rendelkezik saját ingatlannal, Magyarországon hagyományosan és jellemzően a legfőbb cél és a legértékesebb vagyontárgy a saját ház vagy lakás. Az ingatlannal kapcsolatos döntések – legyen szó eladásról, vételről, bérbeadásról, bérlésről vagy akár ajándékozásról – nagy jelentőségű, általában hosszú távon meghatározó következményekkel járnak, ezért fontos, hogy biztonságos, minden fontos részletre kiterjedő szerződés alapozza meg ezeket az ügyleteket.

Ingatlanjogi praxisunk kiterjed adásvételi, bérleti, opciós, ajándékozási, haszonélvezettel kapcsolatos vagy biztosítéki szerződések készítésére, véleményezésére, tárgyalására, és a kapcsolódó hivatali vagy hatósági ügyek képviseletére.

TÁRSASÁGI JOG

A vállalkozási tevékenység legelterjedtebb kerete az egy- vagy többszemélyes gazdasági társaság. Bármely társaság működése az alapítással kezdődik, később pedig a társaság számos változáson mehet keresztül: tulajdonosok jönnek-mennek, a régi vezetőket újak váltják, tőkét kell bevonni, formaváltás is felmerülhet, egy sikeres céget felvásárolhatnak, esetleg új piacokra léphet be, a tulajdonosok és a vezetők között jogi viták merülhetnek fel, és a folyamatosan változó jogszabályi környezethez is alkalmazkodni kell.

Társasági jogi praxisunk kiterjed társaságok alapítására, átalakítására, megszüntetésére, társasági dokumentumok elkészítésére és véleményezésére, a cégbíróság előtti képviseletre, szindikátusi- és egyéb együttműködési megállapodások elkészítésére és tárgyalására, vitás esetben társasági perekben történő képviseletre.  

SZERZŐDÉSEK

Nincs olyan ember, aki ne kötött volna már szerződést, még akkor sem, ha nem tud róla. Egy szerződés két alapvető célja, hogy minden érintett tisztában legyen a jogaival és a kötelezettségeivel, és vita esetén legyen egy dokumentum, ami segít eligazodni a vita feloldásakor. Nem minden megállapodást kell írásban rögzíteni, viszont ahol a szerződés tartalma, a felek személye, vagy a kockázat mértéke indokolja, fontos, hogy ne csak az emlékeinkre hagyatkozzunk, hanem legyen pontosan meghatározva, hogy az érintettek miben egyeztek meg.

Bármilyen megállapodást szerződésbe lehet foglalni, ezért lehetetlen a szerződéstípusok kimerítő felsorolása, de gyakran foglalkozunk a következő típusú megállapodásokkal:

 • vállalkozási szerződések
 • közvetítői szerződések
 • forgalmazási szerződések
 • tartási szerződések
 • öröklési szerződések
 • adásvételi szerződések
 • bérleti szerződések
 • szállítási szerződések
 • megbízási szerződések

SZERZŐDÉSEK

Nincs olyan ember, aki ne kötött volna már szerződést, még akkor sem, ha nem tud róla. Egy szerződés két alapvető célja, hogy minden érintett tisztában legyen a jogaival és a kötelezettségeivel, és vita esetén legyen egy dokumentum, ami segít eligazodni a vita feloldásakor. Nem minden megállapodást kell írásban rögzíteni, viszont ahol a szerződés tartalma, a felek személye, vagy a kockázat mértéke indokolja, fontos, hogy ne csak az emlékeinkre hagyatkozzunk, hanem legyen pontosan meghatározva, hogy az érintettek miben egyeztek meg.

Bármilyen megállapodást szerződésbe lehet foglalni, ezért lehetetlen a szerződéstípusok kimerítő felsorolása, de gyakran foglalkozunk a következő típusú megállapodásokkal:

 • adásvételi szerződések
 • bérleti szerződések
 • szállítási szerződések
 • megbízási szerződések
 • vállalkozási szerződések
 • közvetítői szerződések
 • forgalmazási szerződések
 • tartási szerződések
 • öröklési szerződések